خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
مبدا اصلي : IRکتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 20190311
نوع ماده : پایان نامه فارسی
شماره شناسایی : 118428
شماره مدرک : ‭پ۳۳۹۰‬
سرشناسه : شیخی، اعظم، نویسنده
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
عنوان : مقایسه اثر تجویز پروژسترون تزریقی یا نفیدیپینن خوراکی در درمان زایمان زودرس
نویسنده : / اعظم شیخی
استاد راهنما : بتول تیموری
استاد مشاور : علیرضا داشی پور
وضعيت نشر و پخش و غيره : : زاهدان ، ۱۳۹۶
مشخصات ظاهري : ۷۶ص
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : چكيده:مقدمه و هدف: عوارض جنینی و نوزادی در نوزادان نارس نسبت به نوزادان ترم شیوع بیشتری دارد. تعداد زیادی از دارو ها برای مهار زایمان زودرس به کار رفته اند ولی هیچ کدام به طور کامل مؤثر نبودند. این مطالعه با هدف مقایسه اثر تجویز پروژسترون و نفیدیپین در درمان زایمان زودرس، انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی، بر روی 80 زن باردار با سن حاملگی 34-24 هفته تک قلو با علائم زایمان زودرس مراجعه کننده به بیمارستان علی این ابیطالب (ع) شهر زاهدان، انجام گردید (کد کارآزمایی بالینی: 2017031133016N1). زنان به صورت تصادفی در دو گروه 40 تایی (نفیدیپین خوراکی 100 میلی گرم هر 8 ساعت و پروژسترون تزریقی 50 میلی گرم در روز، که به مدت 48 ساعت تجویز شد)، قرار گرفتند. بررسی انقیاضات رحمی به صورت دستی انجام شد. زمان بهبود درد زایمان زودرس و فراوانی تأخیر زایمان زودرس به مدت 48 ساعت، در هر دو گروه ثبت و مقایسه شد. پراکندگی نمونه ها و مقایسه ميانگين متغيرهاي کمي بين دو گروه توسط آزمون اسمرینوف_کولموگراف و آزمون من ویتنی و مقايسه متغيرهاي کيفي بين دو گروه توسط آزمون کای اسکوئر و آزمون دقیق فیشر انجام شد.یافته ها:. میانگین زمان شروع درد تا آغاز درمان، سن، سن بارداری، تعداد بارداری و تعداد زایمان در دو گروه مورد مطالعه اختلاف معناداری نداشت (05/0 P>). بهبود درد در 38 مورد (95 %) از زنان دریافت کننده نفیدیپین و 37 مورد (5/92 %) از زنان دریافت کننده پروژسترون، مشاهده شد. میانگین زمان بهبود درد زایمان زودرس در زنان دریافت کننده نفیدیپین کمتر از زنان دریافت کننده پروژسترون بود (65/3 ± 47/7 ساعت در مقابل 70/4 ± 72/8 ساعت). تأخیر 48 ساعته در زمان زایمان در 24 مورد (60 %) از زنان دریافت کننده نفیدیپین و 16 مورد (40 %) از زنان دریافت کننده پروژسترون، مشاهده شد. تفاوت در مدت زمان بهبود درد، فراوانی بهبود درد و فراوانی تأخیر در زایمان زودرس بین دو گروه، معنادار نبود (05/0P>).بحث و نتیجه گیری: با توجه به اثرات توکولیتیک برابر نفیدیپین و پروژسترون و روش مصرف آسان نفیدیپین، استفاده از نفیدیپین برای پیشگیری از زایمان زودرس در زنان باردار دچار انقباضات رحمی زودرس، پیشنهاد می شود. واژه های کلیدی: پروژسترون، نفیدیپین، زایمان زودرس ABSTRACTBackground: Fetal and neonatal complications are more common in premature than full term. There are lots of prescription drugs to suppression of premature labor but they are not effective completely. This study aimed to comparison effect of Progestrone and Nifedipine in treatment of preterm birth.Methods: This randomized clinical trial study was performed on 80 women with gestational age 24-34 weeks, singleton pregnancy and preterm labor symptoms who admitted to Ali inb Abi Taleb hospital in Zahedan city (IRCT: 2017031133016N1). Patients were randomly located into two groups. There was 40 cases in each group (Nifedipine 100 mg orally every 8 hours and Progestron 50mg IV every 24 hours, continue for 48 hours). Uterine contractions were controlled by touching. The time of labor pain suppression and 48-hour delay in delivery in both groups recorded and compared. The distribution of samples and comparison of quantitative variables were evaluated by Kolmogorov Smirnov and Man-Whitney tests. The comparison of qualitative variables was performed by Chi-square test.Findings: The two groups were equal in average time between labor pain and treatment, age, gestational age, gravidity and parity (P>0.05). Labor pain suppression accurred in 38 (95%) women in Nifedipine group as compared to 37 (92.5%) women in progesterone group. Women allocated to receive Nifedipine had lower time of labor pain suppression than those allocated to progesterone (7.47±3.65 vs 8.72±4.70). Prolongation of pregnancy for 48 hours in 24 (60%) women in Nifedipine group as compared to 16 (40%) women in progesterone group. There was no difference in the time of labor pain suppression, frequency of labor pain suppression and preterm birth was found when calcium channel blocker (Nifedipine) therapy was compared with Progestrone (P> 0.05).Conclusion: The tocolytic efficacy of Nifedipine is equal to that of Progestrone. So, for its ease of use is Nifedipine recommended for the prevention of preterm labor in pregnant women with preterm uterine contractions.Keywords: Progestrone, Nifedipine, Preterm Birth
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : تیموری، بتول، استاد راهنما
: داشی پور، علیرضا، استاد مشاور
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : پروژسترون
: نفیدیپین
: زایمان زودرس
شماره راهنما : ۳۳۹۰
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)