خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
مبدا اصلي : IRکتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 20190311
نوع ماده : پایان نامه فارسی
شماره شناسایی : 118489
شماره مدرک : ‭پ۳۳۹۲‬
سرشناسه : نظری،آزاده، نویسنده
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
عنوان : مقایسه فراوانی عفونت های واژینال در زنان با زایمان پیش از موعد و زنان با حاملگی ترم
نویسنده : / آزاده نظری
استاد راهنما : مژگان مختاری، مهدی جهانتیغ
استاد مشاور : مهدی محمدی
وضعيت نشر و پخش و غيره : : زاهدان، ۱۳۹۶
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : چکیده:مقدمه و هدف:تولد زود رس شایع ترین علل مرگ و میر در نوزادان در سراسر جهان است. عفونت نقش مهمی در بروز تولد زود رس بازی می کند و ممکن است در 25-40٪ موارد نقش داشته باشد. این مطالعه با هدف مقایسه فراوانی عفونت های واژینال در زنان با PTL با زنان با حاملگی ترمانجام شد.مواد و روش كار: در این مطالعه مورد - شاهدی ، 300 خانم باردار مراجعه کننده به بخش زایشگاه بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) شهر زاهدان در سال 1395 در دوگروه مساوی (زایمان پیش از موعد و زایمان به موقع) شرکت داشتند. نمونه گیری به روش آسان و در دسترس انجام شد. از همه افراد تست برای استرپتوکوک گروهB، کاندیدا، واژینوز باکتیالوتریکوموناس انجام شد و نتایج در فرم اطلاعاتی ثبت شد. داده ها با نرم افزار SPSS ver19 با استفاده از آزمون Chi-square تحلیل شد.نتايج: 18 خانم با زایمان پیش از موعد (0/12 درصد) مبتلا به عفونت کاندیدا بودند و فراوانی این عفونت در گروه زایمان به موقع برابر با 29 مورد (3/19 درصد) بود (81/0=P). در هیچ یک از گروه ها عفونت GBSو تریکومونا مشاهده نشد.60 خانم باردار (0/40 درصد) درگروه زایمان پیش از موعد مبتلا به واژینو زباکتریا ل بودند. فراوانی واژینوز باکتری الدرگروه زایمان به موقع برابر با 61 مورد (7/40 درصد) بود (906/0=P). عفونت استافیلوک کوآگولاز مثبت در گروه زایمان پیش از موعد به صورت معنی داری بالاتر از گروه زایمان به موقع بود (021/0=P)نتيجه‌گيري:عفونت ادراری تناسلی استافیلوکوک کوآگولاز مثبت با خطر زایمان پیش از موعد همراهی دارد اما سایر عفونت های ادراری تناسلی بررسی شده در این مطالعه در افزایش خطر بروز زایمان پیش از موعد نقش ندارند.كلمات كليدي: واژینوز باکتریال، PTL، کاندیدیازیس، تریکومونازیس ABSTRACTEarly birth is the most common cause of death in infants worldwide. Infection plays an important role in premature birth and may play a role in 25-40% of cases. The aim of this study was to compare the frequency of vaginal infections in women with PTL in women with term pregnancy.Materials and Methods:In this case-control study, 300 pregnant women attending the maternity ward of Ali ibn Abitalib hospital in Zahedan in 1395 participated in two equal groups (timed delivery and preterm labor). Sampling was carried out in an easy and accessible way. All subjects were tested for Group B Streptococcus, Candida, Vaginosis and Trichomoniasis, and the results were recorded in the information form. Data were analyzed by SPSS version 19 using Chi-square test.Results:18 women with preterm delivery (12.0%) had Candida infection and the frequency of the infection in the timed delivery group was 29 (19.3%) (P = 0.81). In none of the groups, GBS and Trichomonas infection were observed. 60 pregnant women (40.0%) had bacterial vaginosis in the preterm delivery group. The frequency of bacterial vaginosis in the timely delivery group was 61 cases (40.7%) (P = 0.906). Staphylococcal coagulase positive infection was significantly higher in the preterm delivery group than in the delivery group (P = 0.021)Conclusion:Genitourinary infection of staphylococcal coagulase is associated with the risk of premature delivery, but other genitourinary infections studied in this study are not associated with an increased risk of preterm labor.Key words:Bacterial vaginosis, PTL, Candidiasis, Trichomoniasis
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : مختاری،مژگان، استاد راهنما
: جهانتیغ،مهدی،استاد راهنما
: محمدی،مهدی، استاد مشاور
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : واژینوز باکتریال
: PTL
: کاندیدیازیس
: تریکومونازیس
شماره راهنما : ۳۳۹۲
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)