خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
مبدا اصلي : IRکتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 20190310
نوع ماده : پایان نامه فارسی
شماره شناسایی : 118562
شماره مدرک : ‭پ۳۴۰۲‬
سرشناسه : بهکام راد، کیوان، نویسنده
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
عنوان : مقایسه پیامدهای جراحی کاتاراکت به روش خارج کپسولی با یا بدون Bridle suture
نویسنده : / کیوان بهکام راد
استاد راهنما : محمدحسین و لیداد
وضعيت نشر و پخش و غيره : : زاهدان، ۱۳۹۵
مشخصات ظاهري : ۴۵ص
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : چکیدهمقدمه : کاتاراکت یا آب مروارید ، هر گونه کدورتی است که در عدسی ایجاد شود . در جراحی کاتاراکت ، عدسی به روش داخل کپسولی یا خارج کپسولی از چشم خارج می گردد. جراحی خارج کپسولی ، شامل خارج کردن هسته لنز و کورتکس آن از طریق بازکردن کپسول قدامی است . در این روش، از Bridle suture (بخیه افساری) ، جهت کنترل حرکات گلوب استفاده می شود. از این رو با توجه به وجود مطالعات اندک در مورد تکنیک Bridle suture در روش Extra ، این مطالعه با هدف ارزیابی پیامدهای بعد از عمل از قبیل شدت درد، خونریزی زیر ملتحمه ای ، میزان پتوز و همچنین طول مدت عمل و میزان سهولت جراحی به انجام رسید.روش اجرا : این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی بوده و بر روی 40 نفر از بیماران مبتلا به کاتاراکت مراجعه کننده به چشم پزشکی الزهرای زاهدان انجام گرفت . شدت درد ، اختلاف شکاف پلکی قبل و بعد از عمل ، خونریزی بر حسب کوادران درگیر ، طول مدت عمل و سهولت handling عمل در دو گروه بیماران تحت عمل جراحی با یا بدون bridle suture ثبت گردید . داده ها با نرم افزار آماری spss 18 ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند . سطح معنی دار 05/0 در نظر گرفته شد .نتایج : میانگین سنی بیماران ، 80/8 ± 77/55 بدست آمد . از نظر جنسیت 50/42% بیماران مرد و 50/57% آنها زن بودند . اکثریت بیماران در گروه بدون bridle suture فقط در یک کوادران خونریزی داشتند (70%) . همچنین به صورت عکس ، اکثریت بیماران در گروه با bridle suture ، در دو یا سه کوادران خونریزی داشتند (80%). طول مدت عمل در گروه با bridle suture 66/9 ± 25/57 و در گروه بدون bridle suture 45/11 ± 50/49 دقیقه بدست آمد که به طور معنی داری در گروه بدون bridle suture کمتر بود (026/0 = p) . اختلاف دو گروه از نظر سهولت handling ، از نظر آماری معنی دار نبود (926/0 = p ). شدت درد و میزان پتوز بعد از عمل ، به طور معنی داری در گروه بدون bridle suture کمتر بود (001/0 > p).نتیجه گیری : میزان پتوز ، شدت درد ، میزان خونریزی و طول مدت عمل ، در گروه بدون Bridle suture ، نسبت به گروه با Bridle suture ، کمتر بوده و از نظر آماری معنی دار بود . همچنین ، از نظر سهولت تفاوت چشم گیری بین دو گروه مشاهده نشد .AbstractIntroduction: cataracts defined as any opacity in the lens. In cataract surgery, lens removed through the capsule, intra or extra- capsular. ECCE surgery, involves removing the nucleus and lens cortex, anterior capsule through the opening. In this way, the Bridle suture, are used to control the movements of globe. Methods: This descriptive and analytical study was conducted on 40 patients referred to Alzahra eye hospital of Zahedan. Pain, ptosis, bleeding according to the quadrant involved, duration of operation and ease of handling operation in two groups of patients undergoing surgery with or without a bridle suture was recorded. Data with statistical software spss 18, were analyzed. Level of 0.05 was considered significant.Results: The mean age of the patients was 55.77±8.8. 42.5% were male and 57.5% of them were women. The majority of patients in the group without a bridle suture was only one quadrant bleeding (70%). As well as, the majority of patients in the group with bridle suture, have bleeding in two or three quadrant (80%). The duration of surgery in group with bridle suture 57.25 and in other group was 49.5 minutes, which was significantly lower in the group without a bridle suture (p = 0.026). The difference between two groups in terms of ease of handling, statistically not significant (p = 0.926). Pain and ptosis after surgery was significantly lower in the group without a bridle suture (p < 0.001).Conclusion: ptosis, pain, bleeding and operation time, in the group without the Bridle suture, compared to the group with Bridle suture, were less and was statistically significant. Also, in terms of ease of surgery, there was not noticeable difference between the two groups.
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : ولیداد،محمدحسین، استاد راهنما
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : میزان پتوز
: شدت درد
: میزان خونریزی و طول مدت عمل
شماره راهنما : ۳۴۰۲
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)