خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
مبدا اصلي : IRکتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 20190310
نوع ماده : پایان نامه فارسی
شماره شناسایی : 118566
شماره مدرک : ‭پ۳۴۰۶‬
سرشناسه : رضائی، شقایق، نویسنده
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
عنوان : بررسی تاثیر مصرف تریاک در دوره حاملگی بر رفتار مادرانه موش های صحرایی پس از تولد تغییرات BDNF، کورتیکوسترون و سروتونین
نویسنده : / شقایق رضایی
استاد راهنما : نورمحمد بخشانی،حامدفغانی
وضعيت نشر و پخش و غيره : : زاهدان، ۱۳۹۶
مشخصات ظاهري : ۷۸ص
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : چكيدهزمینه و هدف :اعتياد به موادمخدر به خصوص در زنان باردار، يكي از معضلات فردی و اجتماعی است. با توجه به اينكه تغییرات در رفتار مادرانه و سطح BDNF ، کورتیکوسترون و سروتونین در دوره حاملگي مي تواند بر مادر و جنين تاثير گذار باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر مصرف تریاک در دوره حاملگی بر رفتار مادرانه موش های صحرایی پس از تولد و تغییرات BDNF ، کورتیکوسترون و سروتونین می باشد.مواد و روش كار :در این مطالعه مجموعاً از 24 سر موش ماده، نژاد ویستار سفید در محدوده وزنی 200-220 گرم استفاده شد. موش‌ها در شرایط محیطی کنترل شده در حیوان خانه مرکز تحقیقات حیوانات آزمایشگاهی با دسترسی آزاد به آب و غذا، چرخه 12 ساعت تاریکی- روشنایی و درجه حرارت 2±22 نگهداری شدند. موش‌های صحرایی به روش تصادفی ساده انتخاب و به 2 گروه 12 تايي تقسیم شدند.در پایان مطالعه سطح BDNF و سروتونین هیپوکامپ مغز مادر و سطح سرمی کورتیکوسترون با روش الایزا در دو گروه بررسی شد.نتایج : نتایج مطالعه حاضر نشان داد که مصرف تریاک بر رفتار مادرانه تاثیر داشته است. میانگین غلظت BDNF هیپوکامپ مغز مادران معتاد به تریاک از نظر آماری به طور معنی داری کم تر از گروه کنترل بود (0032/0=P) .میانگین غلظت سرمی کورتیکوسترون در خون مادران معتاد به تریاک از نظر آماری به طور معنی داری بیشتر تر از گروه کنترل بود(0005/0=P) .میانگین غلظت سروتونین هیپوکامپ مغز در خون مادران معتاد به تریاک کمتر تر از افراد گروه کنترل بود (002/0=P) .نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضرنشان داد که اعتیاد به تریاک در دوران حاملگی مادر باعث کاهش کیفیت رفتار مادرانه ازطریق کاهش غلظت BDNF و سروتونین و افزایش غلظت کورتیکوسترون می شود و می تواند اثرات زیانباری بر مادر و رشد و تکامل فرزندان داشته باشد.كلمات كليدي:تریاک، رفتار مادرانه، فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز ، سروتونین، کورتیکوسترون ABSTRACT:Survey of effect of opium consumption during pregnancy on maternal behavior of rat after birth and BDNF, corticosterone and serotonin changesBackground: Addiction to opioid, especially in pregnant women, is an individual and social problem. Since changes in maternal behavior، BDNF levels ، corticosterone and serotonin during pregnancy can affect the fetus and mother. The aim of this study was to Survey of effect of opium consumption during pregnancy on maternal behavior of rat after birth and BDNF, corticosterone and serotonin changes.Materials and MethodsIn this study, totally of 24 female rats, white Wistar rats, in the weight range of 200-220 gram were used. The rats were kept under controlled environmental conditions In the animal house at the Laboratory Animal Research Center with free access to water and food, 12 hours of darkness-lighting, and a temperature of 22 ± 2. Rats were selected the Simple Random Sampling and divided into 2 groups of 12. At the end of study, the level of BDNF and serotonin in the Mother's brain hippocampus and serum corticosterol levels were evaluated in two groups.ResultsThe results of this study showed that opium consumption had an effect on maternal behavior.The results showed that the mean BDNF concentration in the brain hippocampus of mothers addicted to opium were statistically significantly lower than the control group (p0032/0=). the mean corticosterol serum of mothers addicted to opium were statistically significantly more than the control group (p= 0/0005). the mean serotonin concentration in the brain hippocampus of mothers addicted to opium were statistically significantly lower than the control group (p002/0=).ConclusionThe results of this study indicated that opium addiction during pregnant women would reduce the quality of maternal behavior and reducing BDNF levels and serotonin level and increase corticosterone level and could have adverse effects on the mother.Key words:Opium, Maternal Behavior, BDNF, Serotonin, Corticosterone
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : بخشانی،نورمحمد، استاد راهنما
: فغانی، حامد، استاد راهنما
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : تریاک
: رفتار مادرانه
: فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز
: سروتونین
: کورتیکوسترون
شماره راهنما : ۳۴۰۶
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)