خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
مبدا اصلي : IRکتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 20190309
نوع ماده : پایان نامه فارسی
شماره شناسایی : 118722
شماره مدرک : ‭پ۳۴۱۰‬
سرشناسه : مدنی،میثم، نویسنده
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
عنوان : مقایسه میزان دهیسنس و عمق پروب در دسیتال دندان ۷ مندیبل پس از خارج ساختن دندان عقل نهفته افقی با دو روش بخیه بافت نرم و برن سوچور
نویسنده : / میثم مدنی
استاد راهنما : سبروس ریسباف فکور
وضعيت نشر و پخش و غيره : : زاهدان ، ۱۳۹۶-۹۷
مشخصات ظاهري : ۴۲ص
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : چکیده مقدمه و هدف :جراحی خارج کردن دندان عقل نهفته یکی از پروسه های رایج در دندانپزشکی می باشد.هدف از انجام این مطالعه، بررسی و مقایسه عمق پروب دیستال دندان مولر دوم و همچنین پارگی زخم در تکنیک بخیه Bone suture و مقایسه آن با بخیه رایج بافت نرم بود. مواد و روش ها:در این مطالعه ی Split mouth تعداد 50 بیمار دارای دندان عقل نهفته ی دو طرفه با گرید مشابه انتخاب و توسط جراح تحت عمل جراحی خارج سازی دندان عقل قرار گرفتند. بررسی های صورت گرفته شامل بررسی عمق پروب و پارگی زخم در زمان های: پیش از جراحی، یک ماه بعد، سه ماه بعد از جراحی توسط آزمونگر صورت گرفت. داده ها توسط آزمون آماری Paired sample T-test و در نرم افزار Spss v.22 با ضریب اطمینان 95 درصد مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها:میانگین سنی بیماران 93/3±24/23 بود که این افراد شامل 23 زن و 27 مرد بودند. عمق پروب پیش از جراحی بین دو گروه تفاوت معناداری نداشت. اما عمق پروب یک ماه پس از جراحی در گروه BS 96/0±66/3 و در گروه STS 23/1±12/5 بود که این اختلاف از دیدگاه آماری معنی دار بود. میانگین و انحراف معیار دهیسنس بافت نرم نیز در گروه BS ، 31/0 ± 06/0 و در گروه STS 70/1 ± 68/0 بود که این تفاوت از نظر آماری معنی دار است.نتیجه گیری:تکنیک Bone Suture در بخیه زخم جراحی کشیدن دندان عقل، نسبت به تکنیک معمول بخیه زنی توانایی بیشتری در حفظ سلامت پریودنتال دارد. استفاده از این تکنیک باعث کاهش احتمال پارگی زخم نیز خواهد شد. کلید واژه ها:کشیدن دندان عقل، عمق پروب، Bone suture، دهیسنس زخم AbstractIntroduction and aimImpacted third molar extraction surgery is one of the most common procedures in dentistry. The purpose of this study was the evaluation of proping depth on distal surface of second molar and also wound dehicense after bone suture technique and comprasion with common soft tissue sutures.Material and methodesIn this split mouth study , 50 patiant with bilateral and same grade impacted third molar was chosen and underwent wisdom teeth surgery by one surgeon. Evaluations include probing depth and wound dehicense in: Pre-surgery , one month and three month after surgery. Recorded data was analyzed in SPSS V.22 windows software by Paired sample T test and 95% cofidence interval percentage.ResultsAge average of patients was 23.24±3.93 and include 27 male and 23 female. Diffrences in Pre-surgery PD was not significant. One month post-surgery PD in BS group was 3.66±0.96 and in STS group was 5.12±1.23 that this diffrence was statistically significant. Wound dehicence mean and S.D. was 0.06±0.31 in BS group and 0.68±1.70 in STS group that this diffrence was statistically significant.ConclusionBone suture technique in wisdom tooth extaction surgery have more potential to keep periodontal health than common soft tissue suturing methodes. This technique decrease the risk of wound dehicense also.
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : ریسباف فکور، سیروس، استاد راهنما
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : کشیدن دندان عقل
: عمق پروب
: Bone suture
: دهیسنس زخم
شماره راهنما : ۳۴۱۰
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)