خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
مبدا اصلي : IRکتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 20190309
نوع ماده : پایان نامه فارسی
شماره شناسایی : 118725
شماره مدرک : ‭پ۳۴۱۳‬
سرشناسه : سعیدی نیک، فاطمه، نویسنده
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
عنوان : بررسی اثرات نانو ذرات اکسید آهن بر رفتارهای شبه افسردگی القا شده با لیپو پلی ساکارید و فاکتورهای التهابی(آلفا -tnf- و اینترلوکین۶) سرم و بافت هیپوکمپ موش صحرایی نر بالغ
نویسنده : / فاطمه سعیدی نیک
استاد راهنما : محمدرضا شهرکی، حامد فنائی
استاد مشاور : نرجس سرگلزایی
وضعيت نشر و پخش و غيره : : زاهدان ، ۱۳۹۶
مشخصات ظاهري : ۷۶ص
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : چكيده:مقدمه و هدف: افسردگی یک اختلال خلقی است که در آن احساس غم و اندوه، احساس خستگی، خشم، یا ناامیدی در زندگی روزمره به مدت چند هفته یا بیشتر ادامه دارد. مطالعات نشان داده است که نانوذرات آهن اثرات حفاظت عصبی و ضد التهابی دارند. هدف از اين مطالعه ارزيابی اثرات ضد افسردگی و ضد التهابی نانوذرات آهن در موشهای صحرايی نر بود..مواد و روشها: این مطالعه تجربی در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در تابستان 95 انجام شد. مجموعاً 60 سر موش صحرایی نر در شش گروه شامل کنترل، افسرده، کنترل دوز پایین نانوذرات اکسیدآهن(یک میلی گرم برکیلوگرم)، کنترل دوز بالای نانوذرات اکسید آهن(5 میلی گرم برکیلوگرم ،افسرده دوز پایین نانوذرات آهن وافسرده دوز بالای نانوذرات اکسید آهن استفاده شد. القاء افسردگی توسط لیپوپلی ساکارید صورت گرفت .حیوانات از نظر رفتاری توسط آزمون میدان باز وشنای اجباری مورد ارزیابی قرار گرفتند. غلظتIL-6وTNF-α هیپوکامپ وسرم توسط روش ELISA اندازه گیری گردید. نمونه گیری به صورت تصادفی انجام شد و برای تحلیل داده ها، آزمون ANOVA یک طرفه وتست توکی استفاده شد.یافته ها: غلظت IL-6و TNF-α درسرم وبافت هیپوکامپ گروه افسرده بطور معنی داری بیشتر از گروهها ی دیگربود ودر گروههای دریافت کننده نانو ذرات شاهد کاهش این فاکتورهای التهابی بودیم. ارزیابی رفتاری نیز نشان داد که درمان بانانوذرات اکسید آهن 1و5 میلی گرم بر کیلوگرم به طور قابل توجهی باعث کاهش علایم افسردگی در آزمون شنای اجباری ومیدان باز گردید .در آزمون میدان بازتعداد عبور ازخط،ورود به مربع مرکزی ،ایستادن ومدت حضور در مربع مرکزی در گروههای افسرده دریافت کننده نانوذرات آهن افزایش یافت .همچنین تزریق نانوذرات اکسیدآهن به طور معنی داری باعث افزایش مدت زمان شنای اجباری در موشهای افسرده در آزمون شنای اجباری گردید.بحث و نتیجه گیری: براساس نتایج مطالعه حاضر احتمالا نانوذرات اکسید آهن از طریق کاهش سطح IL-6وTNF-α می تواند باعث بهبود علایم رفتاری افسردگی شود.واژه های کلیدی: افسردگی ،نانوذرات اکسیدآهن ،لیپوپلی ساکارید،فاکتورهای التهابی AbstractIntroduction: Depression is a mood disorder in which feelings of sadness, feelings of loss, anger, or frustration interfere with everyday life is one to several weeks or more. Several studies have shown that iron nanoparticles have neuroprotective and anti-inflammatory effects. The aim of this study was evaluation antidepressive and anti-inflammatory effect of iron nanoparticles in male rats.Methods: This experimental study was performed at Medical School of Zahedan University of Medical Sciences in the summer of 95. Total of 60 male rats in six groups including (10 in each group): (1) Control (steril siline 200 µl i.p), (2) LPS (LPS;100μg/kg i.p), (3) Low dose Iron nanoparticle (LINP) (1 mg/kg/i.p) (4) High dose Iron nanoparticle (HINP) (5 mg/kg/i.p), LPS/LINP (LPS;100μg/kg i.p + INP 1 mg/kg/i.p), (6) LPS/HINP (LPS;100μg/kg i.p + INP 5 mg/kg/i.p). Depression was induced by lipopolysaccharide (LPS) adminstration.To assess effect of iron nanoparticles on depression symptoms, rats were subjected to two behavioral tests: forced swim test (FST) and open field test (OFT). Hippocampal and serum IL-6 and TNF-α concentration was measured by ELISA. Sampling was done randomly.To data analysis, One-way ANOVA test to compare the concentrations IL-6 and TNF-α of and one-way ANOVA with repeated measures to behavioral deficits were used.Results: : The concentration of IL-6 and TNF-α in the hippocampus group and the depressed group were significantly higher than other groups, and in the control group receiving nano-particles, we reduced these inflammatory factors. Behavioral evaluation also showed that treatment with iron oxide nanoparticles of 1 and 5 mg / kg significantly reduced the symptoms of depression in the open field and forced swimming test. In OFT, number of line crossing, entrance to central square, rearing and duration of attending in central square were increased by iron nanoparticles adminstration in depressed rats. Iron nanoparticles adminstration reduced immobility time in both FST and OFT. Also, iron nanoparticles adminstration significantly increased duration of swimming in FST depressed rats.Discussion:Based on results of the present study, likely Iron oxide nanoparticles through reduction of IL-6 and TNF-α levels causes improvement in behavioral symptoms of depression.Key words: depression, iron nanoparticle, lipopolysaccharide, inflammatory factors
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : شهرکی،محمدرضا ،استاد راهنما
: فنائی، حامد، استاد راهنما
: سرگلزائی، نرجس، استاد مشاور
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : افسردگی
: نانوذرات اکسیدآهن
: لیپوپلی ساکارید
: فاکتورهای التهابی
شماره راهنما : ۳۴۱۳
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)