خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
مبدا اصلي : IRکتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 20190309
نوع ماده : پایان نامه فارسی
شماره شناسایی : 118726
شماره مدرک : ‭پ۳۴۱۴‬
سرشناسه : خمر، طیبه، نویسنده
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
عنوان : بررسی فراوانی شاخص فرگمانتاسیون DNA اسپرم در مردان زوجین نابارور مراجعه کننده به بیمارستان علی بن ابیطالب(ع) شهر زاهدان
نویسنده : / طیبه خمر
استاد راهنما : فرحناز فرزانه، مهرناز ناروئی نژاد
استاد مشاور : علیرضا داشی پور
وضعيت نشر و پخش و غيره : : زاهدان ، ۱۳۹۶
مشخصات ظاهري : ۶۶ص
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : چكيده:مقدمه و هدف: یکی از مهم ترین عوامل برای انتقال داده های ژنتیکی، پیوستگی ژنوم می باشد. امروزه شکنندگی DNA اسپرم به عنوان یکی از عوامل ناباروری مردان در نظر گرفته می شود. این مطالعه با هدف بررسی فراوانی شاخص فرگمانتاسیون DNA اسپرم (DFI) در مردان زوجین نابارور مراجعه کننده به بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) شهر زاهدان، انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی، بر روی 100 مرد زوجین نابارور باردار مراجعه کننده به بیمارستان علی این ابیطالب (ع) شهر زاهدان، در سال 1395 انجام گردید. بیماران با استفاده از روش نمونه گیری آسان و در دسترس انتخاب شدند. برای تمام بیماران آنالیز پارامترهای اسپرم انجام شده بود. شاخص فرگمانتاسیون DNA اسپرم با استفاده از تست هالواسپرم انجام شد و بیماران در دو دسته دارای فرگمانتاسیون DNA اسپرم پایین (DFI≤30%) و دارای فرگمانتاسیون DNA اسپرم بالا (DFI>30%) قرار گرفتند. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون های کای اسکوئر، من ویتنی، تی مستقل و همبستگی پیرسون، آنالیز شدند.یافته ها:. میانگین سن و شاخص فرگمانتاسیون DNA اسپرم بیماران به ترتیب 81/4 ± 21/34 سال و 13/19 ± 69/34 درصد، بود. 55 بیمار (55 %) شاخص فرگمانتاسیون DNA پایین (کمتر و مساوی 30 درصد) و 45 بیمار (45%) شاخص فرگمانتاسیون DNA بالا (بیش از 30 درصد) داشتند. پارامتر مورفولوژی اسپرم در گروه شاخص فرگمانتاسیون DNA بیش از 30 درصد، به صورت معناداری کمتر از گروه دارای شاخص فرگمانتاسیون DNA کمتر و مساوی 30 درصد، بود. بحث و نتیجه گیری: یافته های مطالعه حاضر نشان دهنده وجود ارتباط معکوس بین شاخص فرگمانتاسیون DNA اسپرم و مورفولوژی اسپرم بود. توصیه می شود در موارد بالینی، اهمیت بالای انجام تست DFI جهت بررسی آنومالی ها و آسیب های DNA اسپرم مردان نابارور در نظر گرفته شود.واژه های کلیدی: فرگمانتاسیون DNA، ناباروری، اسپرموگرام ABSTRACTBackground: tegrity is the most important component for transferring genetic information. Sperm DNA fragmentation is considered a component of male infertility. This study aimed to evaluation of sperm DNA fragmentation index )DFI) in male partners of infertile couples refer to Ali-ebne-Abitaleb Hospitals of Zahedan.Methods: This cross sectional study was performed on 100 male partners of infertile couples refer to Ali-ebne-Abitaleb Hospitals of Zahedan in 2016, using Convenience sampling method. They were assessed by conventional sperm analysis. DFIs were determined by Halosperm, a sperm chromatin dispersion test (SCD) which was performed in both groups of patients, the low DNA fragmentation group (DFI≤30%) and high DNA fragmentation group (DFI>30%). The data was examined by using Chi-Square, Mann-Whitney, Independent T-tests and Pearson Correlation.Findings: The mean age and DNA fragmaentation index was 34.21±4.81 years and 34.69±19.13 percent, respectively. 55 pateints (55%) had low DNA fragmentation (DFI≤30%) and 45 patients (45%) had high DNA fragmentation (DFI>30%). Sperm parameter of morphology in the DFI>30% group were significantly lower than in the DFI≤30%group..Conclusion: Our results have shown a negative relationship between DFI and sperm morphology parameter after preparation. The high importance of performing a DFI test in the clinic setting in order to determine sperm DNA problems and the presence of sperm abnormalities in patients is recommended.Keywords: DNA fragmentation, Infertility, Spermogram
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : فرزانه، فرحناز، استاد راهنما
: ناروئی نژاد، مهرناز، استاد راهنما
: داشی پور، علیرضا، استاد مشاور
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : فرگمانتاسیون DNA
: ناباروری
: اسپرموگرام
شماره راهنما : ۳۴۱۴
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)