خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
مبدا اصلي : IRکتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان20190309
نوع ماده : پایان نامه فارسی
شماره شناسایی : 118772
شماره مدرک : ‭پ۳۴۱۷‬
سرشناسه : یوسفی،مرضیه ، نویسنده
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
عنوان : مقایسه تاثیر بی دردی کنترل وریدی با بافنتانیل در مقابل کتامین در بیماران جراحی کرونر قلب
نویسنده : / مرضیه یوسفی
استاد راهنما : مازیار محجوبی فر، چنگیز آزادی احمد آبادی
استاد مشاور : شاکری، داشی پور
وضعيت نشر و پخش و غيره : : زاهدان، ۱۳۹۶
مشخصات ظاهري : ۳۳ص
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : چكيدهمقدمه و هدف: درد پس از عمل جراحی قلب به مدت طولانی نادیده و ناچیز در نظر گرفته می شده است. درد پس از عمل به تازگی به عنوان یک مسئله مهم و منشاء بالقوه درد مداوم و رنج طولانی مدت شناخته شده است. تغییر شیوه های جراحی و بیهوشی خواسته های جدیدی را در مراقبت بعد از عمل جراحی قلب قرار داده است. این مطالعه با هدف بررسی اثر ضد درد کتامین در مقابل فنتانیل در بیماران تحت عمل جراحی عروق کرونر اجرا گردید.مواد و روش كار: در این کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سویه کور، تعداد 160 بیمار کاندید CABG الکتیو در دو گروه 80 نفره (گروه Fفنتانیل و گروه K کتامین( وارد مطالعه شدند. بعد از عمل جراحی و قبل از انتقال به ICU , بیماران به صورت تصادفی به دو گروه یکسان تقسیم شدند. داروها توسط یک متخصص بیهوشی آماده شده و به بیماران گروه F ,فنتانیل 50 میکروگرم بولوس وریدی و IV-PCA انفوزیون پمپ با سرعت 4cc/hr از محلول 10میکرو در هرcc و در گروه K کتامین یک دوز بولوس وریدی 5/0mg/kg تجویز شده و سپس انفوزیون کتامین 5/0mg/kg در ساعت تجویز گردید. سپس بیماران توسط یک دوز بولوس میدازولام سدیت شده و به ICU منتقل گشتند. فواصل ارزیابی درد بیماران در 24 ساعت بعداز جراحی با استفاده از سیستم معیار بصری(VAS) ارزیابی گردید. تمامی داده ها پس از پایان مطالعه وارد نرم افزار آماری SPSS 20 شد.برای داده های کیفی از آزمون کای دو و آزمون فیشر و برای داده های کمی از آزمون T-TEST استفاده شد. نتايج: در گروه بیماران دریافت کننده کتامین، 30 بیمار (5/37 %) زن و 50 بیمار (5/62 %) مرد و در گروه بیماران دریافت کننده فنتانیل، 35 بیمار (8/43 %) زن و 45 بیمار (3/56%) مرد بودند. میانگین و انحراف معیار سن بیماران در گروه دریافت کننده پاراستامول برابر با 05/7 ± 08/59 سال و در گروه دریافت کننده فنتانیل برابر با 22/7 ± 95/60 سال بود. میانگین ضربان قلب در ساعت 8 پس از عمل در گروه فنتانیل بالاتر از کتامین(0.001P=) .تفاوت در میانگین ضربان قلب و درد پس از جراحی در سایر ساعات پس از عمل معنادار نبود. همچنین متوسط فشار شریانی دو گروه مورد مطالعه در هیچ یک از زمان های مختلف پس از جراحی معنادار نبود.نتيجه‌گيري: هر دو داروی مورد مطالعه، اثرات ضد دردی مناسبی بویژه VAS کمتر از 3 را ایجاد کردند اما به طور کلی کتامین اثر بی دردی قابل قبولی در مقایسه با فنتانیل در همراهی با عوارض کمتر را فراهم ساخت و جایگزین مناسب در موارد محدودیت استفاده از مخدرها می باشد.كلمات كليدي: فنتانیل، کتامین، PCA، CABG  ABSTRACTBackground: Pain after cardiac surgery has long been neglected and considered insignificant. Postoperative pain has only recently been recognized as an important problem and a potential origin of persistent pain and long-term suffering. Changing surgical and anesthesia practices have placed new demands on postoperative care after cardiac surgery. In this study we aimed to investigate the analgesic effect of ketamine versus fentanyl in patients underwent CABG.Methods and Materials: In this two-blinded clinical trial study, one hundred and sixty patients scheduled for elective coronary artery bypass grafting from 2015-2016, were randomized into two groups after the surgery. For the first group (group F, n = 80), the IV-PCA protocol was fentanyl infusion bolus of 50 mics and lockout time of 15 minutes. In the second group (group K, n = 80), patients received paracetamol 0.5 mg/kg as a bolus at the end of surgery and then IV-PCA protocol was 0.5 mg/kg/h. The pain was assessed with visual analog scale score (VAS) in the first 24 hours after surgery for seven times. All data analyzed using SPSS ver.20 and Fisher’s Test and T-Test.Results: In ketamine group, 30 patients (37.5%) were female and 50 patients (62.5%) men and in fentanyl group, 35 patients (43.8%) were female and 45 patients (56.3%) were male. The mean age of the patients in the group receiving ketamine was 59.08±7.05 years and in the group receiving fentanyl equal to 60.95±7.22 years. The mean heart rate at 8 hours postoperative was higher in fentanyl group compared to paracetamol group (P=0.001). The difference in mean heart rate and pain after surgery in all other postoperative hours was not significant .The mean arterial pressure of the two groups showed no statistically significant difference in all times after surgery.Conclusion: Both PCA techniques provided effective pain scores (< 3) after cardiac surgery; but generally, PCA-ketamine infusion showed less complications and here we can suggest it as an appropriate alternative instead of opioids restrictions situations.Keywords: Fentanyl, Ketamine, PCA, CABG
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : محجوبی فرد، مازیار، استاد راهنما
: آزادی احمد آبادی، چنگیز، استاد راهنما
: شاکری، اسدالله، استاد مشاور
: داشی پور، علیرضا، استاد مشاور
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : فنتانیل
: کتامین
: CABG
: PCA
شماره راهنما : ۳۴۱۷
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)