خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
مبدا اصلي : IRکتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان20190309
نوع ماده : پایان نامه فارسی
شماره شناسایی : 118773
شماره مدرک : ‭پ۳۴۱۸‬
سرشناسه : محمودی سوران، فرامرز، نویسنده
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
عنوان : مقایسه ریسک فاکتورهای قلبی و عروقی در بیماران با و بدون تنگی شریان کرونر مراجعه کننده به بیمارستان علی بن ابیطالب(ع) زاهدان در سال ۱۳۹۴
نویسنده : فرامرز محمودی سوران
استاد راهنما : احمدعلی رئیسی، محمدرضا کریملو
استاد مشاور : مسعود صالحی
وضعيت نشر و پخش و غيره : زاهدان ۱۳۹۶
مشخصات ظاهري : ۵۵ص
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : چکیدهمقدمه: بیماري عروق کرونر یکی ازعلل عمده مرگ ومیر و از کارافتادگی جوامع بشري است، لذا بررسی عواملی که در ایجاد این بیماري نقش دارد از را هکارهاي مهم می باشد. این باهدف تعیین ریسک فاکتورهاي قلبی عروقی در بیماران دچار بیماري شریان هاي کرونر در آنژیو گرافی در مقایسه با افراد بدون بیماري شریان هاي کرونر در بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع)زاهدان در سال 1394 انجام گردیدمواد و روشها: این مطالعه ازنوع مقطعی(توصیفی تحلیلی) در سال 1394، بر روی 200 بیمارمراجعه کننده به بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) که تحت آنژیوگرافی قرار گرفته بودند انجام شد که در دو گروه بیمار و سالم قرار گرفتند.اطلاعات مورد نیاز در مورد اطلاعات دموگرافیک و ریسک فاکتورهای قلبی به تفکیک نتایج آنژیوگرافی ،به وسیله نرم افزار SPSS ورژن 21 و با استفاده از آماره های توصیفی و آزمون کای دو ، مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت . سطح معنی داری آزمون 05/0 درنظر گرفته شد.نتایج: در گروه بیماران، 36 نفر (36%) درگیری یک رگ، 30 نفر (30%) درگیری دو رگ و 34 نفر (34%) درگیری سه رگ را نشان دادند. میانگین سن به طور معناداری در گروه بیماران بیشتر به دست آمد (p<0.05)، همچنین فراوانی زنان درگروه سالم به طور معناداری بیشتر از گروه بیماران بود(p<0.05). براساس وضعیت تاهل وهمچنین محل زندگی ، تفاوت معنی داری نداشت(p>0.05). فراوانی هایپرلیپیدمی ، دیابت وپرفشاری خون به طور معنی داری درگروه بیماران بیشتر از گروه سالم بود (p<0.05) با این وجود از نظر BMI ، مصرف سیگار و همچنین سابقه فامیلی مثبت تفاوت معنی داری میان دو گروه مشاهده نشد(p>0.05).نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد ، فاکتورهایی از قبیل سن بالا، هایپرلیپیدمی، دیابت، پرفشاری خون در میان مراجعین با تشخیص بیماری عروق کرونر، درمقایسه با افراد سالم فراوانی بیشتری دارد.کلمات کلیدی: بیماری عروق کرونر، ریسک فاکتور، زاهدان AbstractIntroduction: Coronary artery disease is one of the major causes of mortality and disability in human societies. Therefore, it is important to study the factors that contribute to the development of this disease. Since determining the factors affecting coronary artery disease helps us better identify effective factors and determine the ways to control and treat them, this aims to determine the risk factors for cardiovascular disease in patients with coronary artery disease in the angiography, as compared to Patients without coronary artery disease at Ali ibn Abi Talib hospital in Zahedan in 1394Materials and Methods: This cross-sectional (descriptive-analytic) study was performed on 200 patients referred to Ali ibn Abi Talib (AS) Hospital in 1394. The sampling was done using simple and convinience method, and then 100 patients placed in the coronary artery disease group (patient) and 100 patients in the non-coronary artery disease group (healthy). The required data on demographic information and risk factors for cardiac factors and the results of angiography, recorded in each patient's checklist. At the end of the study, they were analyzed by SPSS version 21 using descriptive statistics and chi-square test.An analysis was made.The significance level of the test was considered 0.05.Results: 36 patients (36%) had one vessel, 30 (30%), and 34 cases (34%) had three vessels. Mean age was significantly higher in the patients group (p <0.05), and the frequency of women in the healthy group was significantly higher than that of the patients (p <0.05). There was no significant difference in marital status and place of living (p> 0.05). The prevalence of hyperlipidemia, diabetes and hypertension were significantly higher in the patients than in the healthy group (p <0.05). However, there was no significant difference in BMI, smoking, and positive family history between the two groups (p> 0.05)Conclusion: The results of this study showed that factors such as higher age, hyperlipidemia, diabetes, hypertension in patients with coronary artery disease are more frequent than healthy subjects.Keywords: Coronary Artery Disease, Risk Factor, Zahedan
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : رئیسی،احمدعلی،استاد راهنما
: کریملو، محمدرضا، استاد راهنما
: صالحی، مسعود، استاد مشاور
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : بیماری عروق کرونر
: ریسک فاکتور
شماره راهنما : ۳۴۱۸
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)