خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
مبدا اصلي : IRکتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان20190309
نوع ماده : پایان نامه فارسی
شماره شناسایی : 118774
شماره مدرک : ‭پ۳۴۱۹‬
سرشناسه : فرزانه، مونا، نویسنده
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
عنوان : مقایسه سطح سرمی ویتامین D در بیماران مبتلا به سندرم خشکی چشم با گروه کنترل در بیماران مراجعه کننده به کلینیک بیمارستان چشم پزشکی الزهرا(س) در سال ۱۳۹۵
نویسنده : مونا فرزانه
استاد راهنما : کوروش شهرکی، محمدنعیم امینی فرد
استاد مشاور : نرجس سرگلزایی
وضعيت نشر و پخش و غيره : زاهدان ۱۳۹۶
مشخصات ظاهري : ۹۶ص
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : چكيده:مقدمه و هدف: خشکی چشم یکی از شایعترین شکایات در بین مراجعین به کلینیک های چشم پزشکی در سرتاسر دنیا می باشد. این مطالعه با هدف مقایسه سطح سرمی ویتامین D در بیماران مبتلا به سندرم خشکی چشم با گروه کنترل در بیماران مراجعه کننده به کلینیک بیمارستان چشم پزشکی الزهراء(س) در سال 1395 انجام شد.مواد و روشها: این مطالعه از نوع مورد-شاهدی بوده که در سال 1395 روی 80 شرکت کننده (40 بیمار با خشکی چشم و 40 فرد سالم گروه کنترل) مراجعه کننده به کلینیک بیمارستان چشم پزشکی الزهراء انجام شد. اطلاعات با استفاده از فرم اطلاعاتی جمع آوری شده و در نهایت توسط نرم افزار SPSS نسخه 22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: در این مطالعه تعداد 80 فرد مورد بررسی قرار گرفتند. 60 % بیماران مرد بوده و میانگین سنی بیماران 28/11 ± 5/44 سال بود. میانگین کلی ویتامین D در افراد مورد مطالعه برابر با 88/10 ± 86/20 ng/dl بود که بین دو گروه تفاوت معنی داری نداشت (P=0.793). هم چنین بین سطح ویتامین D و سن و جنس بیماران در دو گروه مورد مطالعه ارتباط معنی داری وجود نداشت. سطح ویتامین D با OSDI ( که نماد خشکی چشم است) رابطه معکوس و معنی داری وجود داشت(r= -0.48 و P=0.002) . بحث و نتیجه گیری: به طور کلی نتایج این مطالعه نشان داد که هرچه سطح ویتامین D کمتر باشد، شدت خشکی چشم بیشتر می شود. واژه های کلیدی: ویتامین D، خشکی چشمABSTRACT Background: Eye dryness is one of the most common complaints in patients referring ophtalomology clinics. This study was conducted with the aim of investigating the relationship between vitamin D level and dry eye syndrome in patients referring ophthalmology clinic of Al-Zahra hospital in 2016.Methods: This case-control study was conducted in 2016 on 80 patients with a dry eye syndrome referring ophthalmology clinic of Al-Zahra hospital. Data were collected using information forms and analyzed using SPSS v.22.Results: In this study 80 patients were evaluated. 60 % of the patients were males and the mean age of the patients was 44.5 ± 11.28 years. Measn vitamin D level was 20.86 ± 10.88 ng/dl which was not statistically diferrent between the case and control groups. There was not a significant relationship between age and gender of the patients with vitamin D level. Vitamin D level had a significant inverse relationship with OSDI (r= -0.48 , P=0.002). Conclusions: In overall, this study showed that the lesser the vitamin D level, the more severe the eye dryness.Keywords: Vitamin D, Eye dyness.
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : شهرکی،کوروش ،استاد راهنما
: امینی فرد، محمدنعیم، استاد راهنما
: سرگلزایی، نرجس، استاد مشاور
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : ویتامین D
: خشکی چشم
شماره راهنما : ۳۴۱۹
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)