نمایش مختصر - کتابخانه الکترونیک و دیجیتال - آذرسا
خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
صفحه آماده است.
موضوعات مرتبط
Diabetes ( ۲ )
بیشتر...
پدیدآوران مرتبط
بیشتر...
ناشران مرتبط
واحدهای مرتبط
نوع مدرک
بیشتر...
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۸۲ رکورد از ۴۱۵۹۰ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :بررسی میزان آگاهی پرستاران شاغل در بیمارستانهای تابع دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از قوانین حرفه ای پرستاری سال ۸۵-۱۳۸۴
شماره راهنما :۱ط ۱۳۸۴
پدیدآور :‏ سنچولی،‏ شهناز
تاریخ نشر :۱۳۸۴
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح‌های تحقیقاتی و پروژه‌ها]
مرکز :دانشکده پرستاری
2.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :بررسی توزیع فراوانی علل تروما در مراجعه کنندگان به مرکز فوریتهای بیمارستان آموزشی پژوهشی و درمانی خاتم الانبیاء زاهدان ۱۳۸۲
شماره راهنما :۲ط ۱۳۸۲
پدیدآور :‏ مسردی،‏ ام البنین
تاریخ نشر :۱۳۸۲
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح‌های تحقیقاتی و پروژه‌ها]
مرکز :دانشکده پرستاری
3.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :بررسی وضعیت سلامت عمومی در بیماران دیابتی نوع ۲ و ارتباط آن با برخی ویژگیهای فردی آنان در مراجعین به مرکز دیابت شهر زاهدان در سال ۸۹
شماره راهنما :۴ط ۱۳۸۹
پدیدآور :‏ مرادی،‏ بهزاد
تاریخ نشر :۱۳۸۹
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح‌های تحقیقاتی و پروژه‌ها]
مرکز :دانشکده پرستاری
4.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :بررسی فراوانی افسردگی، اضطراب و استرس پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشاه علوم پزشکی زاهدان ۱۳۹۰
شماره راهنما :۳ط ۱۳۹۰
پدیدآور :‏ احراری‏ سمیه
تاریخ نشر :۱۳۹۰
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح‌های تحقیقاتی و پروژه‌ها]
مرکز :دانشکده پرستاری
5.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :بررسی سلامت عمومی مراقبین بیماران مبتلا به اختلالات روانی مراجعه کننده به مراکز روان پزشکی زاهدان ۱۳۸۹
شماره راهنما :۵ط ۱۳۸۹
پدیدآور :‏ قاسمی،‏ راحله
تاریخ نشر :۱۳۸۹
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح‌های تحقیقاتی و پروژه‌ها]
مرکز :دانشکده پرستاری
6.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :بررسی کیفیت زندگی نوجوانان مبتلا به دیابت نوع ۱ مراجعه کننده به مرکز دیابت زاهدان سال ۹۰-۱۳۸۹
شماره راهنما :۶ط ۱۳۸۹
پدیدآور :‏ کیانیان‏ تکتم
تاریخ نشر :۱۳۸۹
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح‌های تحقیقاتی و پروژه‌ها]
مرکز :دانشکده پرستاری
7.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :بررسی میزان آگاهی و عملکرد افراددیابتی دررابطه با مصرف انسولین و عوامل مرتبط باآن دربیماران مصرف کننده انسولین مراجعه کننده به کلینیک دیابت زاهدان در سال ۱۳۸۸
شماره راهنما :۷ط ۱۳۸۹
پدیدآور :‏ مرادیان‏ منصوره
تاریخ نشر :۱۳۸۹
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح‌های تحقیقاتی و پروژه‌ها]
مرکز :دانشکده پرستاری
8.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :بررسی مقایسه ای سلامت عمومی دانشجویان سال اول و سال آخر رشته پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی زاهدان در سال ۸۸
شماره راهنما :۸ط ۱۳۸۸
پدیدآور :‏ بارانی ،‏ صدیقه
تاریخ نشر :۱۳۸۸
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح‌های تحقیقاتی و پروژه‌ها]
مرکز :دانشکده پرستاری
9.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :مقایسه دیدگاه کودکان مبتلا به تالاسمی و والدینشان درمورد کیفیت زندگی کودکان مذکور در شهر زاهدان در سال ۱۳۸۹
شماره راهنما :۹ط ۱۳۸۹
پدیدآور :‏ غنی شفیع،‏ فرشته
تاریخ نشر :۱۳۸۹
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح‌های تحقیقاتی و پروژه‌ها]
مرکز :دانشکده پرستاری
10.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :بررسی کیفیت ثبت اطلاعات در پرونده ی بیماران بستری در بخش C.C.U توسط کادر پرستاری بیمارستان امام علی (ع) در شهرستان زاهدان سال ۹۰-۱۳۸۹
شماره راهنما :۱۰ط ۱۳۸۹
پدیدآور :‏ عظیمی‏ زهره
تاریخ نشر :۱۳۸۹
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح‌های تحقیقاتی و پروژه‌ها]
مرکز :دانشکده پرستاری
11.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :تعیین نگرش و دانش مدیران پرستاری درمورد اصول مدیریت پرستاری و عملکرد مدیریتی آنان از دیدگاه پرسنل پرستاری در بیمارستانهای آموزشی وابسته به علوم پزشکی زاهدان در سال ۸۸-۱۳۸۷
شماره راهنما :۱۱ط ۱۳۸۷
پدیدآور :‏ ذیحقی‏ رضا
تاریخ نشر :۱۳۸۷
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح‌های تحقیقاتی و پروژه‌ها]
مرکز :دانشکده پرستاری
12.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :بررسی کیفیت عملکرد پرستاران از دیدگاه سرپرستاران در بخش های ویژه و غیرویژه بیمارستان های آموزشی شهرزاهدان در سال ۱۳۹۰
شماره راهنما :۱۲ط ۱۳۹۰
پدیدآور :‏ سربیشه ای‏ آرزو
تاریخ نشر :۱۳۹۰
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح‌های تحقیقاتی و پروژه‌ها]
مرکز :دانشکده پرستاری
13.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :بررسی تاثیر برنامه های ارتقاء سلامت بر شیوه زندگی دانش آموزان دبیرستان های شهر زاهدان۸۸-۱۳۸۷
شماره راهنما :۱۳ط ۱۳۸۷
پدیدآور :‏ صفابخش،‏ لیلا
تاریخ نشر :۱۳۸۷
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح‌های تحقیقاتی و پروژه‌ها]
مرکز :دانشکده پرستاری
14.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :بررسی نگرش نسبت به تحقیق و موانع انجام آن در پرستاران شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال ۱۳۸۷-۱۳۸۶
شماره راهنما :۱۴ط ۱۳۸۶
پدیدآور :‏ شریفی،‏ سیمین
تاریخ نشر :۱۳۸۶
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح‌های تحقیقاتی و پروژه‌ها]
مرکز :دانشکده پرستاری
15.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :بررسی مقایسه ای سلامت عمومی افراد معتاد خودمعرف و غیرمعتاد شهر زاهدان سال ۱۳۸۸
شماره راهنما :۱۵ط ۱۳۸۸
پدیدآور :کیانی، فاطمه
تاریخ نشر :۱۳۸۸
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح‌های تحقیقاتی و پروژه‌ها]
مرکز :دانشکده پرستاری
16.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :بررسی عوامل مرتبط با مشارکت دبیران مرد زاهدان در استفاده از روشهای پیشگیری از بارداری در سال ۱۳۸۶
شماره راهنما :۱۶ط ۱۳۸۶
پدیدآور :‏ یعقوبی نیا،‏ فریبا
تاریخ نشر :۱۳۸۶
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح‌های تحقیقاتی و پروژه‌ها]
مرکز :دانشکده پرستاری
17.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :بررسی ارتباط بین خشونت های فیزیکی روانی و جنسی با وزن هنگام تولد نوزادان زنان بستری در بخش بعد از زایمان بیمارستانهای شهر زاهدان سال ۱۳۸۸-۱۳۸۷
شماره راهنما :۱۷ط ۱۳۸۷
پدیدآور :‏ مودی،‏ زهرا
تاریخ نشر :۱۳۸۷
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح‌های تحقیقاتی و پروژه‌ها]
مرکز :دانشکده پرستاری
18.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :بررسی سبک زندگی مبتنی برخودکارامدی رفتارخوردن در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بامحدودی وزن طبیعی و چاق در سال ۱۳۹۰
شماره راهنما :۱۸ط ۱۳۹۱
پدیدآور :‏ سعیدی نژاد‏ فرشید
تاریخ نشر :۱۳۹۱
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح‌های تحقیقاتی و پروژه‌ها]
مرکز :دانشکده پرستاری
19.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :مقایسه تاثیردوروش آموزشی سخنرانی و نمایش فیلم برآگاهی دانش آموزان پسرپایه سوم ابتدایی درباره پیشگیری از حوادث و سوانح درسال تحصیلی ۸۷-۸۶
شماره راهنما :۱۹ط ۱۳۸۷
پدیدآور :‏ نادری فر‏ مهین
تاریخ نشر :۱۳۸۷
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح‌های تحقیقاتی و پروژه‌ها]
مرکز :دانشکده پرستاری
20.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :بررسی شیوع سوء تغذیه و عوامل مرتبط باآن در کودکان ۳۶-۴ ماهه مراجعه کننده به مراکزبهداشتی درمانی شهرزاهدان درسال ۱۳۸۸
شماره راهنما :۲۰ط ۱۳۸۹
پدیدآور :‏ قلجایی‏ فرشته
تاریخ نشر :۱۳۸۹
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح‌های تحقیقاتی و پروژه‌ها]
مرکز :دانشکده پرستاری
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو